• Jakt05 1

Aktuelle saker

21. feb 2021

Årsmøtet 2021

20. februar gikk årsmøtet i GEHK av stabelen i auditoriet på Norsk Vegmuseum. Totalt var det 27 delegater. Styret ønsker velkommen til nytt styremedlem Torgeir Nordlien, og takker ellers for et godt møte. Det hele ble avrundet med utdeling av 55 diplomer og premier etter fjorårets prøvesesong. I…
05. feb 2021

Innkalling til årsmøte i Gudbrandsdal elghundklubb 2021

Styret i Gudbrandsdal elghundklubb inviterer til årsmøte 2021 lørdag 20. februar kl. 15.00 på Norsk vegmuseum (Hunderfossen), Fåberg. Les mer...
11. jan 2021

Frist for bestilling av premieskjold og championatskjold

Frist for å bestille premieskjold og/eller championatskjold er 23. januar 2021. Disse deles ut på årsmøtet i februar. Pris for championatskjold er uendret fra 2020 og er 690 kr. Prisen for premieskjold var i 2020 ca. 280 kr. Skjoldene faktureres etterskuddsvis. Les mer...
11. jan 2021

Frister i forbindelse med Årsmøtet 2021

Forslag eller saker til årsmøtet fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 23. januar 2021 (4 uker før møtedato). Forslag eller saker sendes sekretar@gehk.no. Forslag til kandidater på valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 23. januar 2021 (4 uker før møtedato).…
15. des 2020

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 er berammet til lørdag 20. februar. Les mer...
09. des 2020

Premielister for Løshund-prøver 2020

Samtlige av årets løshundprøver er nå anerkjent av NKK, og alle premielister ligger vedlagt. Det rettes samtidig en stor takk til dommere og prøveledelse for en strålende innsats med gjennomføringen av årets prøvesesong!
01. des 2020

Stans av 2-dagers løshundprøver 2020

Med hensyn til antall påmeldinger til løshundprøver og klubbens dommer-ressurser har GEHK i dag valgt å stanse påmeldinger til 2-dagers løshundprøver for sesongen 2020 med umiddelbar virkning. Les mer...
11. nov 2020

Dispensasjon Jaktprøveregler

For prøvesesongen 2020 har NEKF fått innvilget dispensasjon fra utstillingskravet for hunder under 24 mnd. Les mer...

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre