• Jakt05 1

Årsmelding 2010

Styrets sammensetning 2010:

  • Formann: Dag Jensvoll
  • Nestformann : Leif Skiaker
  • Sekretær: Jan Lien
  • Kasserer: Ingolf Riseng
  • Styremedlem: Jostein Volden
  • 1.vara: Kjell Elserud
  • 2.vara: Ola J. Brækken

Året vi har lagt bak oss viser stor aktivitet til det beste for våre kjære elghunder.

Møteprotokollen viser at det er avholdt 4 styremøter og behandlet 28 saker. Det meste dreier seg om jaktprøver, utstillinger og forskjellige sporprøver. Klubben har i dag 253 medlemmer. Det er bra, men det er plass til flere. Klubben var representert på RS i Stjørdal i april med 4 personer.

Nytt av året var at vi skulle prøve å få til noe aktivitet for ungdom. Dette har jo vært etterlyst. Vi hadde ett opplegg med Astridbekken som samlingspunkt, helga 3-5 september. Her skulle det være overnatting, full forpleining og alt var gratis. Programmet var: løshund, bandhund, ferskspor og blodspor. Fredag kveld var avsatt til teori og lørdag/søndag i skogen.

Treningsterreng i Gausdal Vestfjell var ordnet. Men vi måtte avlyse pga få påmeldte. Det var kollisjon med noe andre arrangement, bl.a. konfirmasjon. Men: vi prøver igjen neste høst.
Årets jaktprøvesesong har vært formidabel. Gledelig at det ble så bra deltagelse på årets Øyerprøve samlet løshund. 2 dagers prøva hadde 8 startende og 1 dagers prøva hadde 8 startende hunder. Beste 2 dagers hund ble Pelle og Ole G Dokken. Årets bandhundfestival i Øyer ble ikke som vi håpet. 4 startende på 1 dagers samlet sier det meste, men det var over 20 startende på blodspor og ferskspor. Finn vurderer å finne andre terreng til neste år. Både løshund og bandhund hadde Rustberg Camping i Øyer som base.

På 1 dags samlet bandhund var det i år 4 startende, mens det på separat bandhund var 7 startende.På 1 dagers separat og 2 dagers separat løshund prøver har det vært veldig stor pågang. 44 påmeldte på 1 dagers, av disse kom 40 stk ut på prøve, og 11 påmeldte på 2 dagers, og av disse kom 10 stk ut på prøve. Dette har vært en solid rekord! Vi har hatt glimrende forhold med veldig lite snø, men hadde ca 2 uker som det var uforsvarlig kaldt å gå prøve. Det har vært bra med elg, og det har blitt veldig mye bra premieringer. Elgspor har det vært 4 startende hunder. Blodspor har det vært 32 påmeldte og 25 stk bestått. Ferskspor ca 30 stk påmeldte. Som en ser har det vært rekordstor påmelding på alle prøvearter. Vi skylder alle prøveledere og dommere en stor takk for den innsatsen de har lagt ned i løpet av året. Tar en antall prøver og ganger opp med antall timer en dommer bruker på en prøve, så kommer en godt over 600 timer. Det er litt av en dugnadsinnsats!! Bjørnar Kronberget, Arvid Granheim og Arvid Gjefsen er nye løshund dommere av året og har allerede vært ute og dømt prøver. Gratulerer.

Klubben har fått 7 nye jaktchampioner i år: Pelle eier: Ole G Dokken, Vindmyras Jeppe eier: Per Nermo, Vindmyras Stella eier: Odd Erik Bjerke, Norskogen’s Odin eier: Trond Veskje, A. F. Elgkronas Max eier: Ole G Dokken, Svartkamplia’s Rusken eier: Rune Dokken, Rokuan Raketti Kaju eier: Erik T Veiby.

Klubben har fått 2 nye utstillingschampioner i år: Lehtikakaan Niki norsk og finsk Uch, eier: Leif Skiaker, og Rullikan Rn Tindra som er blitt Finsk Uch, eier: Berit og Geir Langset. Vi gratulerer alle med flott innsats! Samarbeidsutstillinga på Dombås hadde rekord i antall påmeldte i år, 300 hunder med stort og smått. Esko Nummijærvi, ifra Finland, var nok medvirkende til denne store interessen. Det var en opplevelse å både se og høre han i ringen. Lillehammer utstillingen har også tatt seg veldig opp. Veldig mange fine tilbakemeldinger etter utstillingen. Vi prøvde også med lotteri i år. Hadde utrolig fine gevinster bl.a.: Afrika jakt, Reinsjakt og Bjørnejakt. Kanskje noe slapp holdning til en del av loddselgerne, men det ble bra overskudd. Dette overskuddet skal gå til ungdomsarbeid. En stor takk til begge utstillingskomiteene for strålende jobb. Stavsmartn 29-31 oktober kolliderte med slutten av elgjakta. For å avlaste litt inngikk vi en avtale med Lillehammer FK jr, der de stilte med 20 stk. Dette hjalp stort, spesielt lørdag under opptoget da det kreves mye ekstra folk. Vår mann Svein Simenstad var veldig godt fornøyd med oppmøte, og at de som fikk problemer med å møte var flinke til å gi beskjed, men noen slurver fortsatt. Vi forhandlet frem en ny avtale med Stav BA for i år, som inneholder følgende: GEHK får 90kr timen pr funksjonær, noe som er en veldig god avtale for klubben. Tilbakemeldingen ifra Stav er at de er veldig godt fornøyd med GEHK og den jobben som blir gjort! Tusen takk!

En sak som det må jobbes med er klubbens hjemmeside. Den har vært lite nytt en tid på grunn av at Gudbrand Skiaker som styrer sida har vært syk. Men: han er nå i farta igjen og det har vært lagt ut en del nå den senere tid. Vi har nå fått 2 personer som har ansvaret for sida og oppfølging av nyheter, resultater osv. Men det er ett stort ønske om at den enkelte medlem kommer med forskjellige ting, det kan være bilder, synspunkter og lignende, dette kan sendes vår sekretær. Klubben har en sunn og god økonomi.

Takk til alle som på en eller annen måte er med og støtter klubben vår!

Dag Jensvoll

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre