• Jakt05 1

Årsmelding 2012

Styrets sammensetning 2012:

  • Formann: Jan-Erik Brenden
  • Nestformann: Leif Skiaker
  • Sekretær: Jan Lien
  • Kasserer: Ingolf Riseng
  • Styremedlem: Jostein Volden
  • 1.vara: Kjell Elserud
  • 2.vara: Ola J. Brekken

Styret har for 2012 avholdt 4 styremøter og behandlet 31 saker. Klubben har 235 medlemmer pr.31.12.2012.

Det har vært stor aktivitet i året som har gått:

Dombås/Lom utstillinga ble i år avholdt på Dombås med 91 hunder påmeldt.

Best In Show Varjedalen’s TT Tsar Eier: Even Stene.

Det er gått inn ny avtale med Jotunfjell og Fjordane EHK om 2 Dagers utstilling, den har varighet på 4 år og skal hvert år avholdes på Dombås.

Det ble et bra resultat økonomisk etter utstillinga på Dombås.

Utstillingen på Lillehammer var det 117 påmeldte, beste hund med BIS ble A.F. Elgkronas Tass eier Mette og Jan Lien. Ellers så gjorde M-D Lukas og eier Dag Jensvoll det bra på Elverumsutstillingen og ble BIS.

Jaktprøvesesongen ble noe kortere en de siste år, det kom snø tidlig og noe kaldt. Det skal ikke gås prøver under -15*. Det er gått 52 løshundprøver og 5 stk bandhundprøver.

13 startende på 2-dagers separat løshundprøve og 39 startende på 1- dagers separat løshundprøve, det var ca10 hunder som ikke kom ut, av forskjellige grunner.

Det ble gått 18 blodsporprøver, 10 stk elgsporprøver og og 18 stk fersksporprøver.

Øyer prøven løshund ble i år avlyst på grunn av mye snø, det var bra med påmeldte hunder.

Årets bandhundfestival ble arrangert i Skåbu. Det var 3 påmeldte.

Beste hund ble Tinka med eier Kjell Elsrud.

Separat bandhund prøve har det startet 2 hunder.

De fleste dommere gjør en stor innsats utover høsten, vi mangler noen som kunne dømt 1-2 prøver. Det er også i år utdannet nye dommerer i løshund og 9 stk begynte på utdannelsen blodspor. Vidar Vange, Jan Helge Nordby, Per Nermo og Odd Erik Bjerke er alle klare som løshund dommere. Olav Kåre Solvang er klar som ettersøksdommer.

Det er en del elever og aspiranter som holder på gjøre seg ferdige. Klubben kommer til å sette i gang utdannelse av flere elever i året som kommer, vi trenger flere dommere.

Klubbens nye jakt og utstillings championer:

Utstilling: A.F. Elgkronas Tass eier Mette og Jan Lien, Losnabakkens Snerta eier Olav Kåre Solvang, Vamyras M-D Lukas eier Dag Jensvoll, Karpaasin Lennu eier Berit og Geir Langset, Jokioksan Elsa eier Berit og Geir Langset, Yrttipera Kiti eier Berit og Geir Langset

Jaktprøve løs: A.F. Elgkronas Tass eier Mette og Jan Lien, Reisa eier Per Arne Holen, Lilli eier Per Arne Holen, Vindmyras Zarek eier Ingolf Riseng, Bjønnhjellen`s Taiga eier Jan Helge Nordby, Max eier Trygve Kongsli, Vamyras M-D Lukas eier Dag Jensvoll, Bk Casper eier Bjørnar Kronberget, Bk Kira eier Bjørnar Kronberget, Sandungskalven`s tyri eier Arvid Granheim, Karpaasin Lennu eier Berit og Geir Langset, Losnabakken`s suki eier Berit og Geir Langset, Jokioksan Elsa eier Berit og Geir Langset, Boss eier Jan Helge Nordby

Norsk, Svensk, Finsk og nordisk viltsporchampionat: Satsu eier Olav Kåre Solvang og Geir Langset.

NM 2012 ble arrangert av Nord Trøndelag Elghundklubb.

Max med eier Trygve Kongsli deltok fra oss, med 159,5 poeng.

Nordisk mesterskap ble arrangert i Norge av Østerdal Elghundklubb.

Vi representerte der med dommere og nkk representant.

Klubben har for tiden 5 Æresmedlemmer.

Klubben har med som tillitsvalgt i Norske Elghundklubbers Forbund: Kjell Kruke nestleder, Arne Bjerkelien i Lov- og kontrollkomiteen, Dag Jensvoll i valgkomiteen og Geir Langset i løshundkomiteen.

Styret takker alle som har vært med og bidratt til at det har vært et godt år for klubben.

For styret
Jan-Erik Brenden

Dag Jensvoll

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre