• Jakt05 1

Årsmelding 2009

Styret i 2009 er

  • Dag Jensvoll - Formann
  • Leif Skiaker - Nestformann
  • Kjell Kruke - Sekretær
  • Ingolf Riseng - Kasserer
  • Jostein Volden - Styremedlem
  • Kjell Elsrud - 1.vara
  • Ola J. Brækken - 2.vara


Året vi har lagt bak oss viser stor aktivitet til det beste for våre kjære elghunder.

Møteprotokollen viser at det er avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker. Det meste dreier seg om jaktprøver, utstillinger og forskjellige sporprøver. Vi har avholdt teorikurs for nye jaktprøvedommere.

Siste år har 2 av våre æresmedlemmer gått bort. Steinar Kval og Arnulf Lund. Steinar var klubbens formann i 1980 -82 Han var en ivrig elgjeger og ikke minst en meget anerkjent løshunddommer. Arnulf var landskjent for sine gode og flotte hunder. Med sine hunder vant han flere av de største jaktprøvene i landet. Av utstilling kan nevnes at han vant Sonja Henie vandrepokal til odel og eie. Vi lyser fred over deres minne.

Klubben var representert på RS på Gardermoen i april. Gudbrandsdal EHK hadde forslag på Kjell Kruke inn styret. Han ble valgt inn med stort flertall som nestformann i styret. Kjell er meget dyktig, så dette er en mann forbundet får mye glede av. Gratulerer Kjell!

Klubben har i dag 243 medlemmer. Det er bra, men det er plass til flere.

Jaktprøvene viser at det er stor interesse. Nytt av året er Bandhundfestival i Øyer. Finn Smikop går ikke tom for ideer når det gjelder bandhund. Flott Finn! Årets festival ble meget bra, husk at dette var en prøve. Her er det potensial for videre utvikling. 11 ekvipasjer startende på 2 dager. 3 fersksporpr. 5 blodsporpr. Rustberg Camping Øyer var samlingsplass med Finn som naturlig og selvskreven prøveleder. På 1 dags sep. bandhund startet 8 stk.

Årets prøvesesong for løshunder har bydd på flere utfordringer. Pga tidlig og mye snø har det nesten ikke blitt gått prøver i Sørdalen. Samlaprøva i Øyer måtte avlyses p.g.a- snøen. I slike høster er det godt å ha Skjåk. Der har det vært fine forhold og bra med elg, men det er klart dette skaper mye ekstra arbeid for prøveledere og ikke minst mye kjøring for dommerne. Tusen takk til dere alle! Av løshundprøver er det i skrivende stund ikke oversikt over hvor mange som har startet på 1.dagers separat.

7 stk, har startet på 2.dags separatløshundpr. Vi har avviklet 27 blodspor, 22 ferskspor og 4 elgspor.

Klubben har fått 4 nye jaktchampioner: (med forbehold på de tre siste til dommermøte er avholdt) A.F. Elgkronas Tara. Eier: Jan E. Brenden / Kristine Valebjørg.
Losnabakkens Suki. Eier Geir Langset. Norskogens Odin Eier: Trond Veskje.

P.D. Balto Eier: Dag Jensvoll / Peder Løvenskjold.

Her kan nevnes at Kristine Valebjørg har gått alle prøver med Tara fram til championatet. Lisa Skiaker var hundefører i Skjåk, noe hun gjorde med glans: Lisa er 16 år. Gledelig at jentene kommer.

Ny utstillingschampion ev året er Maximus til Jan Helge Nordby. Vi gratulerer alle med flott innsats!

Av utstillinger har vi hatt Lillehammerutstillingen. Gledelig at det er økende interesse for elghundrasene. Samarbeidsutstillingen med Jotunfjell EHK gikk i år i Lom. Meget gode tilbakemeldinger for begge utstillingene. Takk til folkene i komiteene! Dere gjør en kjempejobb.

Vi har i år fått 2 nye dommere. Jan Lien og Trygve Kongsli Gratulerer! Det er flere på gang, stå på. Vi trenger dere.

Stavsmarten gikk i år 30/10 -1/11. Ikke bra tidspunkt i forhold til elgjakta. Det er mange som er positive til dugnad, noen er helt imot. Største problemet er at folk har sagt ja, og så uteblir de uten å si i fra. Dette skaper unødige problemer og er til stor irritasjon for de som står på vakt. Mange var iår flinke til å skaffe stedfortreder. Klubben trenger sårt denne inntekta. Uten denne fortjeneste ville klubben hatt store problemer med å komme i pluss. En ting er helt sikkert, det er godt å ha noen kroner i bakhånd. Det hele dreier seg om en 4 t. jobb. Gledelig og se at folk stiller på dugnaden. Ikke har de alle hund, ikke er de alle medlemmer, men som en sa: ”Jeg har så mye glede av gode hunder, så dette er jeg med på!”. Flott! Tror ikke det er mange som vil gå rundt med loddblokker. Det har vært prøvd før, med dårlig resultat. Men, er det noen som har gode tips så kom igjen. Det skal forhandles om ny avtale med Stav januar 2010, så vi får se hva vi får til. Stav BA skryter og sier at dere gjør en kjempejobb. Svein Simenstad gjør en kjempejobb som vår mann.

Hjemmesiden styres av Gudbrand Skiaker, så bare send inn bilder og stoff som interesserer elghundfolket.

Takk til våre sponsorer og alle andre som bidrar og støtter klubben.

Dag Jensvoll

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre