• Jakt05 1

Nordisk Mesterskap Løshund

Årsmelding 2008

Det sittende styret er

  • Dag Jensvoll - Formann
  • Leif Skiaker - Nestformann
  • Ingolf Riseng - Kasserer
  • Kjell Kruke - Sekretær
  • Jostein Volden - Styremedlem
  • Kjell Elsrud - 1.vara
  • Ola J. Brækken - 2. vara

Det har vært et godt og aktivt år i elghundens tjeneste.

Møteprotokollen viser at det er avholdt 6 styremøter og behandlet 33 saker. Det går på utstillinger, jaktprøver og sporprøver.
Klubben var representert på R.S. i Stjørdal i april. Jaktprøvereglene ble ikke diskutert denne gang. De skal legges fram i 2010.
Gudbrandsdal hadde forslag om opprettelse av en generalsekretærstilling i forbundet. Styret i forbundet legger det fram til behandl. på R.S. i 2009.
Klubben har nå 240 medl., men det er plass til mange flere. Kanskje det er noen rundt dere som kan være interessert.
I år arrangerte vi NM for bandhund på Dovrefjell, noe som ble en knallsuksess.


Det har vært bare lovord å høre i ettertid. En stor takk til Finn Smikop og hans mannskap for en glimrende jobb.
Årets jaktprøver viser at det er stor interesse, og at det er mange lovende hunder på gang.
Samlaprøva gikk 1.-2.nov. 4 hunder på 2 dagers. Beste hund ble Raska til Omar Trøen, Østerdal ehk.
på 1 dags samlet løshund var det 3 stk. Beste hund ble Ludvig til Kjernli Gudbrandsdal ehk.

Det var ingen samla prøve for bandhund i år pga NM. 5 hunder gikk separat band. 1dags separat løshundprøve var det 23 påmeldte i sørdalen og 6 i Skjåk. 2 dagers separat var det 3 påmeldte hunder.

Elgsorpr.1 hund. 27 påmeldte hunder på blodspor og 27 hunder på ferskspor. Må få takke prøveledere og alle dommere som stiller opp. Dere gjør en kjempejobb.
Gudbrandsdal ehk har vært representert på NM både for løs og bandhund. Frøya og Ola i. Løkken kom på pallen for bandhunder med en flott 3.pl.
Odin og Knut Sørlundsengen ble nr.5 på NM for løshunder Dette var glimrende resultater. Gratulerer så mye.

Nye CH i år er: Eikenesliens Ruska til Knut Evensen. Odin til Knut Sørlundsengen, og Jenna til Leif Skiaker. Gratulerer.
Snøen kom i år litt for tidlig i sørdalen, da er det godt å ha Skjåk.

Samarbeidsutstillingen med Jotunfjell gikk i juni på Dombås. Her har det kommet mye skryt for fint opplegg. Særlig den sosiale biten var populær.
Lillehammerutstillingen viste i år stor framgang når det gjelder elghund. Det gleder oss. Takk til folket som sitter i komiteene og gjør en meget god jobb.
Vi har avholdt teorikurs for nye dommere. De har i høst vært med ute i skogen i høst. Må understreke at det er de som tar kontakt for å være med til skogs. Nye dommere av året er. Odd Ophus, Bjørner Gundersen, Mikael Kvam og Jan E. Brenden. Gratulerer så mye.

Det har vært miljøtrening i Gausdal for unghunder, noe som var populært. Ca.10 stk deltok. Takk til Alfred og Jan Tore. Ny miljøtrening starter opp igjen torsdag 8.1.2009 og fortsetter hver torsdag utover vinteren.

Det ble i år skrevet ny kontrakt med Stav. Noe som betyr mye for klubbens økonomi. Som dere vet har vi vært plaget av at folk uteblir uten å gi beskjed. Dette er kjedelig for alle parter. I år fikk vi beskjed om å skjerpe oss. Vi tok konsekvensen av det og ringte rundt til alle som var satt opp på vaktlista. Her var det mange positive, men det er noen som ikke vil jobbe dugnad. Tusen takk til dere som stiller år etter år. Håper dere hadde en trivelig og sosial fin dag på Stav. Tilbakemelding fra Stav er at de er veldig godt fornøyd med jobben dere utfører. Svein Simenstad er vår mann på Stav. Takk for god jobb Svein.

Hjemmesida vår får vi mye skryt av, takket være Gudbrand Skiaker. Han er kjempeflink. Håper dere er like flinke til å sende bilder og annet stoff som interesserer elghundfolket. Til slutt vil vi takke alle som stiller opp og gjør en jobb for klubben i våre hjerter.

Takk til sponsorer og andre bidragsytere som støtter opp om klubben.

For styret i GEHK
v/ formann

Dag Jensvoll

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre