• Jakt05 1

Saker til årsmøte

Hvis du har noen saker til vårt årsmøte/valg så må disse være styret i hende innen 10. januar. Viser til tekst i vår lovnormal: Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v. styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar. Leder i valgkomiteen er Dag Jensvoll, tlf: 911 09 588, mail: dagjensv@online.no

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre