• Jakt05 1

Saker til årsmøte 2016

Hvis du har noen saker til vårt årsmøte/valg så må disse være styret i hende innen 10. januar. Viser til tekst i vår lovnormal: Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v. styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar. Leder i valgkomiteen er Arvid Granheim, tlf: 415 22 718, mail: arvgranh@online.no

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre