• Jakt05 1

Endringer fra 1. april 2016

Norsk Kennel Klub(NKK) minner om at det fra 1. april 2016, blir det kun en type godkjenning for ettersøkshund. Alle skjemaer for godkjenning av hund for bruk på eget jaktlag, MÅ VÆRE inne hos NKK innen 31. mars.

Skjemaer mottatt etter dette for denne type godkjenning, vil ikke bli godkjent.

Fra denne datoen vil det også være krav om at fører nr. 2 på samme ettersøkshund, også må gå begge prøvene for å bli godkjent som fører.
De ettersøkshundene som er godkjent og registrert i ettersøksregisteret innen fristen for eget jaktlag og nabovald vil ha denne autorisasjonen hundens levetid ut. (§ 26 i forslag til ny forskrift - overgangsbestemmelser)

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre