• Jakt05 1

Innkalling til Årsmøte 2019

GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Lørdag 23. februar kl. 16.00 på Nermo Hotell, Øyer

 

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 7. Styrets årsberetning for 2018
 8. Styrets regnskap for 2018
 9. Innkomne saker
 • Forslag Geir Langset – dommergodtgjørelse
 • Forslag Geir Langset – subsidisering championatskjold
 • Forslag Olav Kåre Solvang – dommergodtgjørelse
 • Forslag Svein Dalseghagen - pris sporprøver/dommergodtgjørelse
 • Forslag Torgeir Nordlien – godtgjørelse prøveledere
 • RS Forslag Geir Langset – gentesting hunder
 • RS Sak 1
 • RS Sak 2
 • RS Sak 3
 1. Kontingent for 2020
 2. Styrets budsjett for 2019
 3. Valg

 

Klubbens styre i 2018

Formann for 1 år                                     Jan Lien                           På valg

Nestformann for 2 år                             Ola Idar Løkken             På valg

Styremedlem/ kasserer for 2 år           Per Nermo                      Ikke på valg

Styremedlem/ sekretær for 2 år          Raymond Solberg          Ikke på valg

Styremedlem for 2 år                         Kristine Valebjørg              På valg

 1. Varamedlem for 1 år Erlend Borgedal                                  På valg
 2. Varamedlem for 1 år Egil Skogum                                         På valg

 

Revisorer

Torgeir Nordlien                                                                              På valg

Lars Navelsaker                                                                               På Valg       

 

Valgkomite

Simen Knuts        (valgt 2016)                                                          Går ut

Jan Helge Nordby (valgt 2017)                                                        Ikke på valg

Odd Erik Bjerke    (valgt 2018)                                                        Ikke på valg

Varamedlem for 1 år                          Knut Sørlundsengen         På valg       

 

Premieutdeling etter høstens jaktprøver vil finne sted umiddelbart etter årsmøtet.

Overrekkelse av Championatskjold og øvrige æresbevisninger vil finne sted under kveldens festmiddag.Vi oppfordrer alle til å bli med på kveldens festmiddag. Ta gjerne med deg din kjære og bidra til å gjøre dette til en festkveld for alle!

Kveldens 3-retters festmiddag starter kl 19.30.

Festmiddagen koster i år kr 445, - per pers. med tillegg for drikkevarer. Resten spanderer Gudbrandsdal Elghundklubb.

Betaling:

Din andel av middagen og drikkevarer betales ved bordet/resepsjonen.Påmelding:

Vi ønsker din påmelding selv om du bare skal delta på det formelle årsmøtet. Dette av hensyn til servering av kaffe og kake under årsmøtet.

Meld deg på snarest og senest innen søndag 17. februar til 


Raymond Solberg 
Mobil: 90 95 10 52
E-post: sekretar@gehk.no 

 

Hjertelig velkommen!

Styret i Gudbrandsdal Elghundklubb

 

 

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre