• Jakt05 1

RS 2021

24. April ble det 44. ordinære representantskapsmøte gjennomført på digital plattform. Delegater for GEHK var Formann Jan Erik Brenden og Kasserer Per Nermo.

De viktigste sakene var justering av jaktprøvereglene for løs og bandhund som skal gjelde fra 2022.

Revidering av championatreglene ble utsatt, så GEHK's forslag om å samkjøre revideringene av jaktprøve- og championatregler ble dermed ikke realitetsbehandlet.

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre