• Jakt05 1

Årsmøte 2023

Årsmøtet i Gudbrandsdal elghundklubb er berammet til lørdag 25. februar 2023 på Nermo Hotell i Øyer. 

 

Forslag eller saker til årsmøtet fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 27. januar 2023 (4 uker før møtedato).

Forslag eller saker sendes styret på epost: sekretar@gehk.no.

 

Forslag til kandidater på valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 27. januar 2023 (4 uker før møtedato).

Forslag til kandidater på valg sendes leder i valgkomiteen Jan Lien på epost: jan.lien@berryalloc.com 

 

Følgende verv er på valg i 2023:

Leder i styret

Nestleder i styret

Styremedlem i styret

1. vara i styret

2. vara i styret

Revisor

Vara revisor

Nytt medlem i valgkomiteen

Varamedlem til valgkomiteen

 

I tillegg har sekretær i styret bedt om avløsning med virkning fra årsmøtet 2023, og det må derfor velges ny sekretær.

 

Nærmere informasjon om årsmøtet kommer som vanlig i forbindelse med innkallingen som blir sendt ut senest 2 uker før årsmøtet sammen med årsmøtepapirer.

 

I mellomtiden ønsker styret alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

 

 

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre