Jubileumsboken 125år

Informasjon om bestilling av NEKF jubileumsbok 125 år

Har du lyst på jubileumsboken ?

For medlemmer i GEHK
Det enkelte medlem bestiller bok via sin områdeklubb ved å oppgi navn, adresse, epost og telefon nummer. Sendes pr. epost til : sekretar@gehk.no (husk at du skal ha bekreftelse om mailen er mottatt).

Boken sendes fra trykkeriet direkte til det enkelte medlem.
Pris per bok 410,-.

Frist for bestilling 01.04.2024

For de som ikke er medlemmer av områdeklubb tilsluttet NEKF:
Boken bestilles ved å sende epost med bestilling, navn, adresse, epost og telefonnummer til sek.nekf@gmail.com

Boken vil bli sendt fra trykkeriet.

Pris 510,- inkludert pakking og frakt.

Det vil gjelde andre priser til utland.
Forbundssekretær fakturerer den enkelte.