Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 ble avholdt lørdag 17.mars.2024 på Hunderfossen Hotell og Resort.

 

Det var godt oppmøte (det ble nevnt ordet rekordmange) med 58stk på årsmøte og til middag.
Det var 43 stemmeberettige.

Årsmøte hadde god fly med gode og saklige diskusjoner.

 

Alle i styret tog gjennvalg og styret for 2024 består av:

Leder: Jan-Erik Brenden
Nestleder: Ola Idar Løkken
Kasserer: Kari Lauten
Sekretær: Linn Langset
Styremedlem: Torgeir Nordlien
1 vara: Erlend Borgedal
2 vara: Simen Knuts

 

Etter årsmøte var det utdeling av diplomer og plaketter til de som har gått til premiering.
De som ikke møtte opp og tok imot vil få tilsendt diplomet i posten.

Festmiddagen besto av 3 retters, og utrolig god stemning.

Som alltid, blir det delt ut championatskjold til de som har oppnådd championat i året som har vært.
Tross dårlig prøvesessong i GEHK, er det imponerende og se hva medlemmene våre får til. De er villige til å reise, starte i andre klubber, innlands, utlands osv. Hele 43 championatskjold ble utdelt under middagen!

2 championat, som aldri har vært delt ut ble utdelt «Norsk Veteranchampion» og «Norsk jubileumschampion» til henholdsvid Oscar Av Ladderud og Svartkamplia’s Bamse.

2 Nordiske Jaktchampionat ble også utdelt, Karpaasin TL Ero og N-M Jerv – disse fikk også «fanget» fullt med skjold!

 

Som takk for maten, stilte vår «eldste far i huset», Trond Veskje opp og hadde en flott og rørende «takk for maten» tale. Dette er også Trond sitt 51.årsmøte!

 

Vi i styret i GEHK er utrolig stolte og imponert over alle medlemmene våre!

 

Tusen takk for en fint årsmøte, også satser vi på en enda bedre sessong  2024!

Protokollen kommer fortløpende! 

Styret 2024

Linda Marie Lien med sitt NVet CH og Mette Lien med sitt NJub CH

Stolte «championer»

6 skjold til Karpaasin TL Ero – Dag og Guri Jensvoll

8 skjold til N-M Jerv – Jan Erik Andersen og Helene S.Kraabøl

Trond Veskje takker for maten.