Innkalling og årsmøtepapirer 2023


Styret i GEHK innkaller med dette klubbens medlemmer til årsmøte på Hunderfossen Hotell&Resort lørdag 17. februar kl. 16.00.

Det er obligatorisk påmelding både for de som bare skal delta på møtet, og de som skal delta på festmiddagen etterpå.

For ytterligere informasjon se vedlagte innkalling, samt øvrige årsmøtedokumenter.

Vel møtt!

På vegne av styret i GEHK
Linn Langset, sekretær

Årsberetning GEHK 2023

Innkalling og saksliste årsmøte 2023

Valgkomiteens innstilling GEHK 2024

Revisjonsrapport 2023

Resultatregnskap 2023

Budsjett 2024

Kontingent 2025 GEHK

Sak 1 – Medlemskontingent økning

Sak 2 – Innføring tannbevis

Sak 3 – Uttaksprøver NM

Sak 4 – Bruk av termisk kikkert på jaktprøver

Sak 5 – Elghunden. Sak 6 – Hitta älghunden. Sak 7 – Bruk av IT og ressurser