• Jakt05 1

Velkommen til Gudbrandsdal EHK

GEHK ble stiftet 8.juni 1968.

Første formann var Johan Dalseg, Hundorp. På stiftelsesmøte deltok formann i Norsk Elghundklubb og orienterte.
Øvrige formenn i klubben har vært følgende: Johan Dalseg, Sverre Melgård, Erik S. Winther, Steinar Kval, Trond Veskje, Arne Bjerklien, John Birger Skansen, Finn Smikop, Oddbjørn Dalbakk, Ingolf Riseng, Dag Jensvoll, Jan-Erik Brenden og Jan Helge Nordby som sitter i dag.

  • Klubben har 8 nålevende Æresmedlemmer.
  • Klubben har gjennom de siste 39 år aktivt preget norsk elghundarbeid. Klubben har vært en betydelig pådriver i NEKF for stadig bedre organisasjonsarbeid, og forbedringer av jaktprøveregler.
  • Klubben har siden 70 åra bestått av rundt 300 medlemmer.
  • Klubben har hatt, og har en rekke svært gode oppdrettere og hundefolk. Disse har fått frem mange championer, det være seg både løshund, bandhund, utstilling og dobbeltchampioner.
  • Klubben har god dekning med jaktprøvedommere.
  • Klubben avholder årlige faste jaktprøver og utstillinger.

GEHK startet umiddelbart etter stiftelsen med utstillinger og jaktprøver. I mange år var den kjente todagersprøva for bandhunder i Gausdal ansett som ei hovedprøve for de som skulle gå til jaktchampionatet i Norge.Seinere ble det både løshund og bandhundprøver i Øyer, Lillehammer, Vågå og Lesja.

De siste åra har den vesentlige prøveaktiviteten forgått på terreng i Øyer/Lillehammer, Skjåk og Gausdal. Prøvene avvikles som faste to- og en-dagsprøver.

Høsten-98 arrangerte klubben NM for løshunder i disse terrengene, med 25 påmeldte hunder. Prøva var tildelt egen Kongepokal som ble utdelt som en av de første til elghunder i Norge.

GEHK har hatt faste årlige utstillinger for alle elghundrasene siden 1970. Utstillingene arrangeres årlig på Lesja i mai/juni og i Lillehammer-området i november.
Sporprøver foregår over hele klubbens aktivitetsområde.

Klubben har langsiktige avtaler om prøveterreng med større rettighethavere i mange kommuner, nevnes bør: Skjåk allmenning, Langmorkje allmenning, Øyer fjellstyre, Gausdal fjellstyre, flere grunneierlag i Lesja, Nord Fron, Ringebu, Øyer og Fåberg. Klubben har vært engasjert i stiftelsen av egen jaktskyttergruppe og elgbaneskyting, denne er nå utskilt som egen klubb.

Styret.

 

 

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre