NM løshund 2024

Buskerud Elghundklubb har gleden av å invitere til Norgesmesterskap løshund 2024


Dato:
16-17.oktober.2024

I henhold til uttaksreglene inviteres det 1 deltaker + 1 dommer per 400 påbegynte betalende medlem per 31/12 foregående år fra hver områdeklubb.

GEHK har historie uttaksregler, og de som ønsker å delta på NM bes sende informasjon til: sekretar@gehk.no, med navn, reg.nr og resultater.

FRIST: 20/6-2024

Se gjeldende regler->  https://elghundforbundet.no/wp-content/uploads/2021/11/20211124-Uttaksregler-NM-gjeldene-fra-2023.pdf