Søknad om godkjent ettersøkshund- via Min Side, NKK

Epost med denne informasjonen er i ettermiddag sendt til til klubber, forbund og ettersøksdommere.
Søknad om godkjent ettersøkshund- via Min Side
Det er åpnet for søknad om godkjenning av ettersøksekvipasjer via «Min side» på www.nkk.no
For hunder deltatt på NKKs teminfestede prøver så dukker resultatet opp automatisk dersom prøveleder har lagt inn oppnådd resultat i prøveprogrammet – mangler det resultater må søker kontakte klubb/prøveleder som er ansvarlig for den aktuelle prøven.
For hunder som systemet ikke finner at hunden har gått prøver (godkjenningsprøver), må søker/fører legge inn resultatene.
På NKKs terminfestede prøver, trenger man ikke lenger å bruke registreringsskjema for ettersøkshund.
Dette til orientering.